Паритетний курс валют – головний фактор формування валютного курсу

паритетний курс валют

У фінансових операціях використовують два показники – паритетний та фактичний курси валют. Паритетний курс валют – це розрахункова величина, що використовується у міжнародній торгівлі та базується на паритеті купівельної спроможності іноземної валюти. Якщо в основі користування лежить золотий стандарт, валютний курс розраховують, спираючись на золотий паритет валют. Цей підхід передбачає співвідношення валют із прив’язкою до золотого вмісту. А ось фактичний курс формується у системі економіки країни у даному часовому проміжку, і враховується існуючий у державі режим валютного курсу.

Особливості паритетного курсу валюти

Паритет купівельної спроможності грошових одиниць означає співвідношення валют, за якого можна придбати конкретний набір товарів та послуг в тому чи іншому регіоні, державі. Історично пріоритет надавався різним підходам. Так, на початку 20 століття головною була теорія абсолютного паритету купівельної спроможності, що базувалась на законі єдиної вартості. Але цей підхід не отримав необхідного поширення та підтримки через те, що існували відмінні риси в структурі цін на блага у різних державах.

Тому вже через півстоліття, у 70-х рр. 20 століття стала популярною теорія відносно паритету купівельної спроможності. Вона передбачає, що коливання валютного курсу пропорційні відносним корегуванням цін у двох країнах. Даний підхід використовують, щоб прогнозувати зміни номінального курсу валют у державі, оцінювати макроекономічні проблеми (такі, як інфляція, наприклад), визначати вартість національних товарів та послуг на ринках у світі.

Якщо розглядати валютний паритет як орієнтир, то курс валют може дорівнювати паритету, бути вищим чи нижчим його рівня.

Коливання паритетного курсу валют чи фактичного курсу дозволяє оцінювати, що є пріоритетним у валютній стратегії країни.

Класифікація курсів

Якщо спиратися на валютні угоди, усі курси умовно можна розділити на касові, форвардні та крос-курси.

  1. До касових відносять курс TOD (today), TOM (tomorrow), спот (spot). Перший – це курс, встановлений станом на сьогодні, другий – на «завтра». Третій – той, що фіксують контрагенти у момент укладання угоди, при цьому обмін валют має проводитися не пізніше, аніж на другий робочий день з дня угоди. Касові курси лежать в основі касових операцій.
  2. Форвардні курси встановлюють на конкретну дату в майбутньому та використовуються для проведення термінових операцій типу своп, форвард, ф’ючерс, опціон. Розраховують курс, корегуючи його на термінову різницю курсу спот.
  3. Крос-курс – вартість однієї валюти відносно другої, що визначається шляхом порівняння їх із грошовою одиницею іншої країни.

В залежності від того, як визначається курс, він буває офіційним та неофіційним. Якщо говорити про паритет валют, він може використовуватися у вужчому розумінні, із прив’язкою до забезпечення грошових одиниць країни.

  • У випадку із золоти паритетом співвідносні валюти забезпечуються золотом;
  • Монетний – коли мова йде про срібне чи золоте забезпечення грошової одиниці;
  • Номінальний паритет застосовують у випадках, коли в якості еталону у країні використовують іноземну валюту чи метал;
  • Для досягнення рівноваги у ціновому паритеті за основу беруть вартість різних товарів.

Коли має місце зміна паритету національної валюти, яка не підкріпляється з іншого боку, кажуть про диспаритет.